Tag Archives: Shoploop

Shoploop – nền tảng bán hàng bằng video mới nhất từ Google

Nền tảng bán hàng bằng Video Shoploop

Một nền tảng như TikTok được thiết kế chỉ chuyên bán sản phẩm trực tuyến với sự trợ giúp của những người có ảnh hưởng và quy trình mua sắm được tối ưu hóa. Đó là những gì cơ bản bạn nhận được với Shoploop. Dự án vừa được Google  giới thiệu đã nhận được […]