Category Archives: Luts/Plugin

Hiệu ứng Social Media – Tải miễn phí cho người dùng FCPX

Final Cut Pro X (FCPX) ra mắt từ 2011 cho đến nay, Apple đã vừa ra mắt FCPX 10.4.9 với nhiều cập nhật mới hỗ trợ cho các creator trên nền tảng xã hội. Nhưng ứng dụng edit video chuyên nghiệp này vẫn còn có giới hạn nhất định đó chính là phải sử dụng […]